Sayın Hocalarımız, Kıymetli Dostlarımız;

 

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı

“Cumhuriyet için Bir Kültürel Bellek”

“88. Yıl”

Hacettepe University Ankara State Conservatory

A Cultural Memory for the Turkish Republic

88. Anniversary

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerini müzik ve sanat alanında geleceğe taşıyan bir bellek olarak görülebilecek olan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarının 88. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerine katılımınızdan şeref duyacağız.

Saygıyla

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nın 88. Kuruluş Yıldönümü

Yazı dolaşımı