Ermeni (Apostolik) Kilise Müziği’nin önemli uzmanı, Üç Horan-Surp Yerrortutyun Kilisesi Baş Mugannisi Nişan Çalgıcıyan Üstad’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Anadolu’da İnanç ve Müzik İlişkisi çalışmamıza yakın öğrencisi Sevgili Murat İçlinalça ile birlikte verdiği samimi ve önemli katkıyla başlayıp, bugüne kadar devam eden iletişimimiz sürecinde kendisinin Anadolu Müzik Kültürü’nün bu nadide alanına verdiği hayati hizmetin önemini daha derinlemesine anlama şansı bulduk. Nişan Hocamız, hafızasıyla, eserleriyle, sesiyle ve bilgeliğiyle Anadolu’nun kültür hafızasında ilelebet yer alacaktır.

Saygı ve rahmetle anıyoruz,

Cenk Güray

Nişan Çalgıcıyan

Yazı dolaşımı