CENK GÜRAY

1973 yılında Ankara’da doğdu. Anadolu’nun geleneksel müzik kültürüne hem bu müziğin temel çalgısı olan bağlamayı icra ederek hem de müzikoloji/müzik teorisi alanındaki akademik çalışmalarıyla hizmet etmeye çalışmaktadır. Güray araştırmacı olarak pek çok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıya katılmış, bildiriler, makaleler ve kitaplar yayımlamıştır. İcracı olarak, Türkiye’de ve pek çok ülkede konserlerde, TV-Radyo programlarında, caz ve geleneksel müzik festivalleri ile kayıtlarda yer almış; atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları yönetmiş, yurt içi ve dışında albümler üretmiştir.  Evli ve bir kız çocuğu sahibi olan Cenk Güray halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Bilimleri Bölümleri Müzik Teorileri Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Cenk Güray aynı zamanda 2017 yılında kurulmasına öncülük ettiği ve Anadolu Müzik Kültürünün icra ve teori alanlarındaki zenginliklerini ülkemiz ve dünya insanlarının “ortak belleğindeki” öneminin altını sanatsal ve akademik faaliyetlerle çizmeye çalışan Anadolu Müzik Kültürleri Derneği’nin de başkanlığını yürütmektedir.

İletişim:

www.cenkguray.com

***

Anadolu Müzik Kültürleri Derneği-İklimler Sanat- Mahmut Ölmez

+90-553-0169608

anadolumuzikkulturleri@gmail.com

 1. Adı Soyadı: Cenk Güray
 2. Doğum Tarihi: 30. 03.1973
 3. Unvanı: Prof. Dr.
 4. Öğrenim Durumu:
 • Lisans – Maden Mühendisliği – Orta Doğu Teknik Üniversitesi – 1995
 • Y. Lisans – Maden Mühendisliği –  Orta Doğu Teknik Üniversitesi – 1998
 • Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık – Maden Mühendisliği – Orta Doğu Teknik Üniversitesi – 2003
 • Y. Lisans – Müzikoloji – Başkent Üniversitesi – 2006
 • Doktora – Türk Din Musikisi – Ankara Üniversitesi – 2012

 

 1. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2004

Doçentlik Tarihi                   : 2013

Profesörlük Tarihi               : 2020

 

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
  • Yüksek Lisans Tezleri

 

            Öğrenci/Yazar: Ayşe Tokay

            Başlık: İbn Hurdâzbeh’in mûsikî risâleleri üstüne mukayeseli bir çalışma

            Program: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Din Musikisi Tarihi        Yüksek Lisans Programı

            Danışman: Doç.Dr.Cenk Güray

            Durum: Tamamlandı/2017-2018 Bahar Dönemi

 

 

            Öğrenci/Yazar: Ezgi Tekin

            Başlık: Orta Anadolu ve Ege Abdal Kültürleri Arasındaki İlişkinin Müzikal Analiz Üzerinden      İncelenmesi

            Program: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Din Musikisi Tarihi        Yüksek Lisans Programı

            Danışman: Doç.Dr.Cenk Güray

              Durum: Tamamlandı/2017-2018 Bahar Dönemi

 

 • Doktora Tezleri

      

  Öğrenci/Yazar: Yiğit Koray Genç

            Başlık: Reliability of Missile Systems

            Program: Atılım Üniversitesi MODES (Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve      Tasarımı)             Doktora Programı

            Danışman: Y.Doç.Dr.Cenk Güray

            Yardımcı Danışman: Y.Doç.Kutluk Bilge Arıkan

            Durum: 1 Temmuz 2012 tarihinde sonuçlandı.

 

 

            Öğrenci/Yazar: Burcu Devrim İçtenbaş

            Başlık: Proposing an Hybrid Model fort he Optimization of the Casting Parameters

            Program: Atılım Üniversitesi MODES (Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve      Tasarımı)             Doktora Programı

            Danışman: Y.Doç.Dr.Cenk Güray

Durum: 28 Haziran 2013 tarihinde sonuçlandı.

 

 1. Yayınlar
  • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

      

       Güray, C. Semadan Semaha Bir Sonsuz Devir, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi (AHCI), Gazi Üniversitesi, Sayı 56 (Güz)-Alevilik Özel Sayısı, s.119-152, 2010.

Güray, C.  Şimşek, E., Alevilik ve Etkileşim İçine Girdiği Kültürel Yapılar Açısından “Pervane” Kavramının İrdelenmesi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi (AHCI), Gazi Üniversitesi, Sayı 60 (Kış), s.159-180, 2011.

 

 • Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

      GürayC. Anadolu ve Türk Müzik Kültürü Açısından Semah ve Sema Kavramlarına Bir Bakış, Folklor-Edebiyat Dergisi (MLA Folklore Bibliography), 2009/2 (Müzik Kültürü Özel Sayısı), sayı 58, s.117-132, Ankara, 2009.

                

                       GürayC. Vahdet-i Mevcut’tan Vahdet-i Vücud’a: Anadolu’da İslam Dönemi         Sonrasındaki    Tanrı Algısının Semah ve Sema Kavramları Aracılığıyla İncelenmesi,        Folklor-Edebiyat Dergisi           (MLA Folklore Bibliography), 2012/3, sayı 71, s. 185-200,            Ankara, 2012.

 

Güray, C., Tokaç, M.S. XVII. Yüzyıl Osmanlı Müzik Geleneği ve Mustafa Itri Efendi,          Folklor-Edebiyat Dergisi (MLA Folklore Bibliography), 2013/3, sayı 75, Ankara, 2013.

 

Güray, C. Ankara Müzik Kültüründe Dini Simgeler, Alevi-Bektaşi Araştırmaları Dergisi, Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü, Sayı 8, s.69-90, Almanya, 2013.

 

Güray, C. Abdalân-ı Rûm Topluluklarının İnanç Gelenekleri Üzerinden Semah İbadetinin                  Temellerine Bir Bakış, Hünkar Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, s. 5-14,                Çorum, 2014.

 

Güray, C. Devirsel İbadet Modelleri Olarak Semah-Sema Uygulamalarının Tarihsel Kökenleri, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Güz 2018, Sayı 87, s.23-48, Ankara, 2018.

 

Şahin N., Güray C., Aydın A.F. Cross-Cultural Influences in Makam Theory: The Case of Greek Orthodox Theorists in the Ottoman Empire, Musicologist-International Journal of Music Studies, Volume 2, Issue 2, p. 115-126, Trabzon, 2018.

 

Tekin E., Güray C. Ege ve Orta Anadolu’da Abdallık Geleneğinin Tarihsel ve Kültürel    Özelliklerinin Müzik Gelenekleri ve Müzikal Analiz Üzerinden Değerlendirilmesi, Uluslararası     Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi, Sayı 2, s. 21-39, Antalya, 2018.

 

 

 

 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

Güray, C. “Anadolu’daki Geleneksel Müzikler ve AB Süreci”, Müzik Sanatımız ve AB Süreci                 Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.297-310 SCA Müzik Vakfı, Ankara, 2006.

 

Güray, C. ve Aydın, A.F., “Byzantine Music as an Expression of Eastern Liturgy”, American       Society of Byzantine Music and Hymnology-First International Conference: Byzantine Musical Culture, Proceedings of the First International Conference of the ASBHM, p.751-758, Atina, Yunanistan, 2007.

 

Güray, C., ICANAS 38, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Konferansı                 dahilinde “ICANAS 38, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Bildiri   Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Biz Kimiz ?: Kimliğimiz Üzerine Düşünceler”, 38. ICANAS Bildiriler Kitabı (2011), Kültürel Değişim, Gelişim ve Hareketlilik, Cilt 1, s.327-335, Ankara,           Türkiye, Eylül 2007.

 

Güray, C.,  Demir, A., “Bir Algı Değişimi: Devletin Geleneksel Müzikler Üzerinden         Anadolu’daki      Kültürel Renklerle Yakınlaşması”,  IV. Uluslararası Hisarlı Ahmet           Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Ed. Çağhan Adar), s.127-131,Kütahya, 2014.

 

E.Düzenli, M.Yüksel, C. Güray, “Geleneksel Türk Halk Müziği Eserlerinde Ses Merkezlerine      Dayalı Bir Ezgisel Analiz Modeli”, ,  IV. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu Bildiriler         Kitabı    (ed.Çağhan Adar), s. 249-256, Kütahya, 2014.

 

 

Demir A., Güray C., “Çubuk ve Çevresinde Dini Musiki Yaklaşımları”, Bütün Yönleriyle Çubuk   ve Çevresi Uluslar arası Sempozyumu Bildiriler Kitabı (ed. Çınar H., Ünal T.), s. 229-249,        Ankara, 2016.

 

Şahin N., Güray C., “Bizans Sonrası Müzik Kültürünün Türk Musikisindeki Yansımaları: Rum Kuramcıların Nazariyat Yazmaları”, 2. Uluslararası Müzik ve Dans Sempozyumu E- Bildiler Kitabı   (ed. Yazıcı T., Gülbeyaz K.), s. 271-275, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,           Muğla, Türkiye, 2016.

 

 1. Güray, “Yezidilerin Dini Müzik ve Dans Gelenekleri”, VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildiriler Kitabı,Cilt 3, s.215-226, Ankara, 2017.

 

Güray C., Çaylı F., “Hüseyin Sadettin Arel’in Sümer Müziği Tasavvuru Üzerine Bazı Mülahazalar ve Bu                  Tasavvurun Arel’in Bestecilik Anlayışı ile Nazariyat Fikri Üzerindeki             Etkileri”,  Hüseyin Sadettin                  Arel ve Türk Müziği Sempozyumu Bildiriler Kitabı,, s. 237-246,        İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü, İstanbul, 2018.

 

Güray C., “Çubuk Bölgesi Alevi Köylerindeki Cem Geleneklerine Ve Bu Kapsamdaki Dini    Musiki Uygulamalarına Bir Bakış”, Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi 2. Uluslararası   Sempozyumu Bildiri Kitabı, s. 549-565, Çubuk Belediyesi, Ankara, 2018.

 

Tekin Arıcı E., Güray C., “Anadolu’da Abdallık Geleneğinin Ortaya Çıkmasında Etkili Olan   Tasavvufi ve Dini Yapılanmalar ile Abdalların Müzikle İlişkisinde Bu Yapıların Etkisi”, 9.       Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 3, s. 273-292,  T.C. Kültür ve       Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara, 2018.

 

 

 

Tekin E., Güray C., Şeyh Bedreddin Meselesinin Siyasi Yönüne  Müzikal ve Edebi Zeminden                      Bir     Bakış, Uluslararası Etnomüzikoloji Sempozyumu-Müzik ve Politika Sempozyum Bildiri                  Kitabı, S. 69-88, Bursa, 2018.

                        Güray C., Semah Geleneğinin İslam Ortaçağı Sonrası Anadolu’daki Kökleri: Vahdet,- Mevcut                   Geleneği ve Tanrısal Bilginin Bir Tezahürü Olarak Hz. Ali, Uluslararası Geçmişten Geleceğe                   Alevilik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ed. Hüseyin Dedegarkınoğlu, Ahmet Taşğın, Alevi                   İnanç Birliği Vakfı, s. 155-181, Ankara, 2018.

                        Güray C., Semah Kavramını Devir Nazariyesi Üzerinden Anlamak: Aynayı Tuttum Yüzüme,                   IV.Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ed. Orhan Kurtoğlu, Ayşe                   Camkara Erginer, s. 611-632, Ankara, 2018.

 

 • Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

       Güray, C., Bin Yılın Mirası-Makamı Var Eden Döngü: Edvar Geleneği, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2012 (2. Baskı 2017), 154 sayfa.

Güray, C., Tokaç M.S., Öksüzoğlu O., Gümüş Y., Anadoluda İnanç ve Müzik İlişkisi        (kitap ve                  CD), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ekol Ajans-Metropol Müzik, Ankara,     2010.

Güray C.,  Tokaç M.S, Öksüzoğlu O., Bin Yılın Mirası-Türk Müziği (kitap ve CD), T.C.         Merkez Bankası Kültür Yayınları, Ekol Ajans-Metropol Müzik, Ankara, 2010.

Güray C., (Kuramsal Danışman), Tokaç M.S.(Müzik Yönetmeni), Buhurizade Mustafa    Efendi-Itri (kitap ve CD), “XVII. Yüzyıl Osmanlı Müzik Geleneği ve Buhurizade         Mustafa            Itri Efendi” ile ilgili bölümün kaleme alınması, T.C. Merkez Bankası Yayınları    T.C.Kültür        ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, T.C.Merkez Bankası’nın katkılarıyla,          Ankara, 2013.

Güray, C., Balkanlarda ve Türkiye’de Halk Kültürü Konferansı: Geleneksel Müzik          Odaklı bir                   Değerlendirme, Komşu Kültürler ve Diyalog Projesi kitabının içinde, s. 225-227, Ankara,2012.

Güray, C., Tarihsel ve Güncel Müzik Kaynaklarında Şamanlık Geleneğinin İzleri:           Kazakistan                   Türkiye Örneği, Türkiye-Kazakistan Ortak Müzik Etkileşimi Projesi Kitabı, s .3-15,        UNESCO                   Milli    Komitesi, Ankara, 2014.

Güray, C., Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Din Musikisi, Anadolu’da Medeniyetin Hikayesi                   kitabının içinde-Ed. Fikret Üçcan, Tasarım-Ersu Pekin, Şekerbank Yayınları, s. 333-344, İstanbul, 2016.

                         Barry P., Güçlü Titreşimler-Müziğin Fiziği, ‘The Good Vibrations’, Çev. Güray C.,         Sözer M.,                   Tübitak Yayınları, No. 725, Ankara, 2015.

                         Güray C., A Change of Perception: The Raproachment of The State With the Cultural     Colours of Anatolia Through Traditional Musics’, ‘In Which Direction is Music Heading          ?-         Cultural and Cognitive Studies in Turkey’, Ed. Kutluk F., Türkmen U. Cambridge            Scholars           Publishing, 109-122, UK, 2015.

                         Güray C., ‘Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Hükümet Programlarında Müzik:    Eleştirisel Bir Bakış’, İlüzyon, Ed. Kutluk F., s. 231-255, H2O Yayınları, İstanbul, 2016.

                         Jahnichnen G., Elsner J., Güray C.,  (Ed), ICTM-Proceedings of the Joint Symposium of            Study                   Groups Maqam and Music in the Arab World, Ed. Pan Publishing, İstanbul,        2016.

                         Tekin E., Güray C., Şahin N., Tokaç M.S., Kadim Sesler Kadim İzler,  TİKA-Kültür       Bakanlığı                   Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Yayınları (CD-Kitap), Ankara, 2016.

                         Tokaç M.S., Güray C., Aynı Telden Ayrı Dilden,   TİKA-Kültür Bakanlığı Güzel             Sanatlar                   Genel Müdürlüğü Yayınları (CD-Kitap), Ankara, 2016.

                         Bağçeci, F.S., Levendoğlu O., Güray C.,  Müzik=Bilim + Sanat, Ed.      Fazlı Arslan, Tahir                   Öztürk, Bölüm Adı:Metaforik Anlatımlarla     Bezenmiş Bir Müziğin Dili        Ney’i    Anlatır, s. 35-56, Kitapevi Yayınları, İstanbul, 2016.

                         Güray C., Levendoğlu Öner, O., Tanburi Cemil Bey (Sempozyum Bildirileri), Ed. Hasan            Baran Fırat, Zeynep Yıldız           Abbasoğlu, Cemil: Bin Yıllık Sesin Hafızası,  s. 101-116, Küre Yayınları, İstanbul, 2016.

                         Güray C., Anadolu’nun Sırlı Sesi: Müziğiyle Ankara, Ed. Ömer Türkmenoğlu,   ‘Ankara’da Türk Din Musikisi’ bölümü, s. 146-163, SFN Yayıncılık, Ankara Kalkınma     Ajansı, Ankara, 2017.

                         Güray C., Darü’l Elhan’dan Yurttan Sesler’e: Türk Halk Müziği Derlemelerine   Yansıyan                   Makam Algısına Bir Bakış, Kuruluşunun 100. Yılında Darülelhan ve     Türkiye’de Türk                   Müziği            Eğitimi Çalıştayı-Darü’l Elhan Armağan Kitabı, (Ed. Gülçin Yahya Kaçar), s. 179-                  196, Atatürk    Kültür Merkezi, Ankara, 2018.

Güray C., Cumhuriyet Politikalarının Halk Müziğine Yaklaşımı: Bir Toplumsal   Dönüşüm                   Modeli, Cumhuriyetin Müzik Politikaları, s. 15-46, Der. Fırat Kutluk, H2O        Yayınları, İstanbul,                   2018.

      

 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

                

 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 1. Güray, Türkiye’deki Müzik Eğitimine Müzikoloji Disiplinin Yapabileceği Katkılar,Tarihsel Makam Kuramının Müziği Eğitiminde Kullanılabilmesi için Düşünceler, 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu (Türkiye’de Müzik Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri) Bildiriler Kitabı, s.146-156, Samsun, 2009.
 2. Kalınsaz, C. Güray, Müzikle Terapi Uygulamalarının Başarısında Müzik Bilimin Rolü,Müzik, Tiyatro ve Edebiyatın Bilim İle Etkileşimi Sempozyumu, Haliç Üniversitesi,            İstanbul, Avcılar Belediyesi Yayınları, s. 61-66, İstanbul, 2019.

                        Şahin N., Güray C., Son Dönem Türk Musikisi Bestekârlarının Usûl   Anlayışlarındaki    Dönüşümün Ezgi ve Güfte Üzerinden İncelemesi: Lenk Fahte Örneği, 1. Erzurum Müzik Bilimleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, S. 719-730, Erzurum, 2016.

                         Güray C., Ezgi T.,Yaşar A., Koyunbaba Semahı ve Nefesleri, Nehrin Piri Koyunbaba       Sempozyumu Bildiri Kitabı, s. 157-177, Çorum, 2016.

       Güray C., Aydın A.F., Muzaffer Sarısözen’in Kişiliğinde Ülkemizdeki “Batılılaşma” Sürecinin Geleneksel Müzikler Üzerindeki Etkisinin Tartışılması: Bir Dönüşümün Öyküsü, Ölümünün 50. Yılında Muzaffer Sarısözen Sempozyumu Bildirileri Kitabı (ed. Pürlü K.), Cilt 2, 67-80, Sivas, 2015.

      

 

 • Diğer yayınlar

 

 

 

A.F.Aydın, C. Güray, , The Effects of the Theorists of the Ecumenical Patriarchate to the Ottoman Musical Theory After the XVII. Century: Similarities and Differences, 3rd International Conference of Byzantine Music and Hymnology, The American Society of Byzantine Music and Hymnology, Athens, 2011.

 1. Güray, A.F.Aydın, The Heritage of Byzantine in the Memory of Ottoman: Greek Orthodox Theorists and Their Effect in the Transmission of the Makam Theory, 2nd International Conference of Byzantine Music and Hymnology, The American Society of Byzantine Music and Hymnology, Athens, 2009.

M.S.Tokaç, O.Öksüzoğlu, C. Güray, İstanbul ve Musiki I, KADEM Musiki ve Edebiyat Dergisi, Sayı 1, s.4-7, İstanbul, Ekim 2010.

M.S.Tokaç, O.Öksüzoğlu, C. Güray, İstanbul ve Musiki II, KADEM Musiki ve Edebiyat Dergisi, Sayı 2 (Kış), s.4-5, İstanbul, 2011.

M.S.Tokaç, O.Öksüzoğlu, C. Güray, İstanbul ve Musiki III, KADEM Musiki ve Edebiyat Dergisi, Sayı 3 (İlkbahar), s.4-9, İstanbul, 2011.

 1. Güray, Bir Yapay Ayrılığa Dair I, KADEM Musiki ve Edebiyat Dergisi, Sayı 1, s.32-35, İstanbul, Ekim 2010.
 2. Güray, Bir Yapay Ayrılığa Dair II, KADEM Musiki ve Edebiyat Dergisi, Sayı 2 (Kış), s.27-31, İstanbul, 2011.

C.Güray, Sema ve Semah’ın XIII. Yüzyıl Öncesi Temelleri I (KADEM dergisinde halen devam eden bu yazı dizisi önce yazarın “Anadolu’da İnanç ve Müzik İlişkisinin Sema ve Semah Kavramları Çerçevesinde İncelenmesi” başlıklı tez çalışmasında değerlendirilmiş, tez çalışmasının sonuçlanmasından sonra da yazı dizisi tezdeki sonuçları da içeren bir şekilde sürmüştür.), KADEM Musiki ve Edebiyat Dergisi, Sayı 5 (Sonbahar),s.32-35, İstanbul, 2011.

C.Güray, Sema ve Semah’ın XIII. Yüzyıl Öncesi Temelleri II, KADEM Musiki ve Edebiyat Dergisi, Sayı 6 (Kış), s.26-27, İstanbul, 2012.

C.Güray, Sema ve Semah’ın XIII. Yüzyıl Öncesi Temelleri III, KADEM Musiki ve Edebiyat Dergisi, Sayı 7 (İlkbahar),s.26-27, İstanbul, 2012.

C.Güray, Itri: Üstadlık Geleneğinin XVII. Yüzyıldaki Yansıması, KADEM Musiki ve Edebiyat Dergisi, Sayı 7 (İlkbahar), s.27, İstanbul, 2012. (Yazarın bu çalışmayı temel alan daha geniş bir makalesi, Itri’nin tüm beste külliyatını içeren bir CD setinin kitapçığında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları arasında 2012 yılı sonunda yayımlanmıştır.)

A.F. Aydın, C. Güray, Anadolu Kültüründe Bir Başkaldırı Simgesi Olarak Zeybeklik, Nikbinlik Dergisi, Sayı 36 (Ocak-Şubat),s. 53-56, Ankara, 2012.

C.Güray, Sokak, Sözler ve Sesler, Nikbinlik Dergisi, Sayı 37 (Mart-Nisan), s.26-28, Ankara, 2012.

C.Güray, Solo Enstrümanlaşma Sürecinde Bağlama, 3. Ulusal Müzikoloji Sempozyumu [26-28 Ekim 2001, İstanbul] (Basılmış hali ODTÜ-THBT Halkbilimi Dergisinin 17. Sayısında-Sonbahar 2002, 29-31 sayfaları arasında mevcut), Müzikoloji Derneği, İstanbul, 2001.

 1. Güray, Mezopotamya ve Antik Yunan Arasındaki Kayıp Halka Anadolu, Halkbilimi Dergisi, Sayı 21(2007/1), s.45-50, ODTÜ-THBT, Ankara, 2007.
 2. Güray, Anadolu’da Geleneksel Müzikler ve Avrupa Birliği Süreci (yukarıda ismi geçen yayının güncellenmiş hali), Musiki Dergisi, http://www.musikidergisi.net/?p=1097, 2009.
 3. Güray, An Analysis of Zeybek Tunes with Respect to Their Makam Structures, International Weekend Conference on Zeibekiko and Zeybek Dance, School of African and Oriental Studies [SOAS], Londra, İngiltere, 2007.

C.Güray, Hayat, Musikimiz ve Caz Üzerine, Halkbilimi Dergisi, Sayı 15, ODTÜ-THBT, Ankara, 2001.

 1. Güray, Anadolu’da İnanç ve Müzik İlişkisi, Neo-Filarmoni Dergisi, Sayı 2, Ankara, 2011.
 2. Güray, Bin Yılın Mirası CD ve Kitap Projesi-“Türk Müziğinin Bin Yılı”, Neo-Filarmoni Dergisi, Sayı 1, s.27, Ankara, 2011.
 3. Güray, “Bin Yılın Mirasına” Dair Birkaç Söz, Sevda-Cenap And Vakfı Müzik Dosyası, Bahar 2009 (MK 05/04), s. 14-20, Ankara.
 4. Güray, Üç Usta Üç Albüm, Neo-Filarmoni Dergisi, Sayı 7 (Ocak-Şubat), s. 43, Ankara, 2012.

A.F. Aydın, C. Güray, Bir (CD ve Kitapçık) Felmay Music-Torino-ITALY, 2011. (Türkiye’nin Ege Bölgesi ve Yunanistan’daki derleme-araştırma sonuçlarını içerir.)

 1. Öksüzoğlu, C. Güray, M.S.Tokaç, N.K. Yılmaz, Dili Yok Kalbimin-Mehmet Akif Ersoy (Cd ve kitapçık), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2011.
 2. Öksüzoğlu, M.S.Tokaç, A.F.Aydın, C. Güray, Sirtodan Longaya (CD ve kitapçık), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2011.
 3. Güray, F. Martinelli, E.Şimşek, Tulum: A Sound From the Black Sea (CD ve Kitapçık, Felmay Music, Torino, 2011.

O.M. Öztürk, M.S. Tokaç, C. Güray, F.Martinelli, The Fountain-DEM Trio (CD ve Kitapçık) Felmay Music-Torino-ITALY, 2008.

 1. Güray, Müzik İle Buluşmalar, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, Sayı 6, s. 70-71, Ankara, 2008.
 2. Güray, Müzik İle Buluşmalar-Parma: Correggio’nun Renklerinden Verdi’nin Sayıklamalarına I, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, Sayı 7, s. 68-69, Ankara, Kasım 2008.
 3. Güray, Müzik İle Buluşmalar-Parma: Correggio’nun Renklerinden Verdi’nin Sayıklamalarına II, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, Sayı 8, s. 74-75, Ankara, Mayıs 2009.
 4. Güray, İki Kenti Birleştiren Kadim Miras: İstanbul’dan Paris’e Kahve ve Kahvehane Kültürü, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, Sayı 9, s. 51-54, Ankara, Kasım 2009.

C.Güray, Yeni Çıkan Albümler, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, Sayı 13, s. 84, Ankara, Haziran 2011.

 1. Güray, Üniversite ve Sanat ya da Sanatta Atılım, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, Sayı 15, s.86-88, Ankara, 2012.

C.Güray, M.S.Tokaç, DEM Ensemble-Erguvan, (CD ve Kitapçık), Felmay Music, İtalya, 2013.

 1. Güray, M.S.Tokaç, Üniversite ve Sanat ya da Sanatta Atılım, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, Sayı 17, s. 78, Ankara, 2013.
 2. Güray, Tartışmaların Odağında Bir Büyük Bestekar: Itri, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, Sayı 15, s.86-88, Ankara, 2012.

C.Güray, Sema ve Semah’ın XIII. Yüzyıl Öncesi Temelleri IV, KADEM Musiki ve Edebiyat Dergisi, Sayı 8, İstanbul, 2012.

C.Güray, Sema ve Semah’ın XIII. Yüzyıl Öncesi Temelleri V, KADEM Musiki ve Edebiyat Dergisi, Sayı 9, İstanbul, 2012.

C.Güray, Sema ve Semah’ın XIII. Yüzyıl Öncesi Temelleri VI, KADEM Musiki ve Edebiyat Dergisi, Sayı 10, İstanbul, 2013.

C.Güray, Sema ve Semah’ın XIII. Yüzyıl Öncesi Temelleri VII, KADEM Musiki ve Edebiyat Dergisi, Sayı 11, İstanbul, 2013.

C.Güray, Sema ve Semah’ın XIII. Yüzyıl Öncesi Temelleri VIII, KADEM Musiki ve Edebiyat Dergisi, Sayı 12,  İstanbul, 2014.

C.Güray, Sema ve Semah’ın XIII. Yüzyıl Öncesi Temelleri IX, KADEM Musiki ve Edebiyat Dergisi, Sayı 13, İstanbul, 2014.

C.Güray, Sema ve Semah’ın XIII. Yüzyıl Öncesi Temelleri X, KADEM Musiki ve Edebiyat Dergisi, Sayı 14,  İstanbul, 2015.

Cenk Güray (davetli konuşmacı), Ege Üniversitesi TMDK 30. Yıl Paneli (24.11.2014), Türk Müziği Konservatuvarları Müfredatları, İzmir, 2014.

Cenk Güray (davetli konuşmacı), Ege Üniversitesi TMDK 30. Yıl Etkinlikleri 2015, Üniversitelerde Halk Müziği Çalışmaları, İzmir, 2015.

 

Cenk Güray (davetli konuşmacı), Ege Üniversitesi TMDK 30. Yıl Etkinlikleri 2015-2. Ulusal Müzik Sempozyumu-Panel: Geleneği Satmak: Anadolu Müzik Geleneklerinin Piyasalaşması üzerine Örnek Vaka İncelemeleri, İzmir, 2015.

 

Aydın A.F, Güray C., Rebetiko Müziğinin Ezgisel Özelliklerine Bir Bakış,  V. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, 2014.

Murat Salim Tokaç, Cenk Güray (davetli konuşmacı), İpek Yolu-MÜZED Bölgesel Müzik Eğitimi Konferansı, Anadolu Geleneksel Müzikleri, İstanbul, 2014.

C.Güray, Sema ve Semah’ın XIII. Yüzyıl Öncesi Temelleri XI, KADEM Musiki ve Edebiyat Dergisi, Sayı 15,  İstanbul, 2015.

Güray C., ‘Silüet Belgesel Projesi Metinleri’, Deniz Şahin’in ‘Silüet Projesi’ için, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Genç-Des Projesi Desteğiyle, Ankara, 2017.

Güray C., ‘Duygudan Makama CD Projesi Metinleri’ Ali Yılmaz ve Ayşenur Murat’ın Duygudan Makama Projesi için, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Genç-Des Projesi Desteğiyle, Ankara, 2017.

A.F. Aydın, C. Güray, ÖTE (CD ve Kitapçık) Felmay Music-Torino-ITALY, 2018.

 

Yağmur Öncesi, “Duman Almış Yaylayı (CD)”, Ant Müzik, Ankara, Türkiye, 1998.

 

Yağmur Öncesi, “Nisan (CD)”, Ada Müzik, İstanbul, Turkiye, 2001.

 

Karma-Yağmur Öncesi, “THBT’li Türküler (CD)”, Karma, Herdem Müzik, İstanbul, Türkiye, 2001.

 

 1. Güray, M.S.Tokaç, D. Türkan, DEM Trio-Sırdaş, Kalan Müzik, 2018 (basım aşamasında).

 

 1. Ketencoğlu, C. Güray, “Sevgili Hayat (Tiyatro Müziğii)”, Ankara Devlet Tiyatrosu, 2005.

 

 1. Güray, M.Cömert, “Babamın Kulesi (Film Müziği)”, Kısa film, 1999.

 

 1. Güray, ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (Tiyatro Müziği)’, YBU Oyuncuları, 2014.

 

 1. Güray, ‘Merhaba’, Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Dergisi Sayı 1, Ankara, 2018 (Basım Aşamasında).

 

 1. Güray, ‘Ötelerin Sesi’, Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Dergisi Sayı 1, Ankara, 2018 (Basım Aşamasında).

 

A.F. Aydın, C. Güray, ‘Ayfer Tahancı’nın Geleneksellikten Geleceğe Kitabı içinde Dursun ve Mesut Külahlı ile ilgili değerlendirme’, Röpörtaj, Berikan Yayınları, İstanbul, 2014.

 

 1. Güray, Zeybekler ile İlgili Söyleşi, Magma Dergisi, Mart 2016.

 

 1. Güray, ‘Müziğim ve Ben Projesi İçin İcralar’, Deniz Şahin’in ‘Müziğim ve Ben Projesi’, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Genç-Des Projesi Desteğiyle, Ankara, 2017.

 

 1. Güray, ‘Antik Çağdan Bugüne Müzik Kaynaklarında Müzik Terapi’nin İzleri, Müzikle Tedavi Sempozyumu, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa, 12-13 Mayıs 2017.

 

 1. Güray, ‘Kargın Halayı ve Semahı Üzerine Değerlendirmeler’, Horasan Erenlerinin İzinde Dede Garkın Buluşması II, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa, 29-30 Nisan 2017.

 

 1. Güray, Panel Başkanı, 3. Oturum, 21 Aralık 2017, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Ankara.

 

 1. Güray, ‘Üniversitelerde Türk Halk Müziği Çalışmaları’ Panel, Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 1. Amatör Müzisyenler Festivali, Niğde, 26 Mayıs 2017.

 

 1. Tekin, C. Güray, Orta Anadolu Bölgesinde Halayların Makamsal ve Ezgisel Analizleri ve Müzikal Benzerlikleri, Hacettepe Üniversitesi Müzikbilim Topluluğu, Öğrenci Sempozyumu, Ankara, 2017.
 2. Güray, A.F. Aydın, Zeybek Müzikleri Atölyesi, Türküleri ve Gelenekleriyle Anadolu’nun Hafizası Projesi, Yarın Toplumsal Gelişim, Eğitim Kültür ve Sanat Derneği, 6-9 Ekim 2017, İzmir.
 3. Güray, Oturum Başkanlığı, Halk Kültüründe Eğlence Sempozyumu, 8 Nisan 2017, ODTÜ THBT, Ankara.
 4. Güray, Panelist, Halk Müziği Çalıştayı (Sahne ve Seslendirme Oturumu), Yenimahalle Belediyesi, Ozan-Der, 20 Şubat 2017, Ankara (Sonuçlar yayımlandı).
 5. Güray, Konuşmacı, AB 6. İnsan Hakları Film Günleri, Tam Gözlerimi Açarken Filmi Hakkında, 7 Aralık 2016, Ankara.

C.Güray, Oturum Başkanı (24 Mayıs 2017-3. Oturum), 6. Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2017, Milli Kütüphane, Ankara.

 1. Güray, Balkanların Hüznü, Artankara Sanat Rehberi, Mart 2017, Ankara.
 2. Güray, Ankara’nın Dini Musiki Geleneğinin Teme Kaynaklarından Biri Olarak Hacı Bayram Veli, Başkent Ankara Dergisi, S. 74-77, Ankara Kulubü Derneği, Ankara, 2018.

Güray C., Dinler Tarihini ‘Edvar’ Üzerinden Düşünmek: Anadolu İnanç Sistemlerinde Tanrı Tasavvuru, Döngüsel Zaman ve Döngüsel İbadet Biçimleri Olarak  Semâ ve  Semah Kavramları,  Hacettepe HÜGEM III. Geleneksel Müzik Kültürü Araştırmaları Sempozyumu-Geleneksel Müzik Kültürüne Disiplinlerarası Bakışlar Başlıklı Açılış Oturumu, Ankara. (Basım Aşamasında)

 

Tekin E., Güray C., Women as a Symbol of Fertility in Anatolian Myths, 1. Uluslararası Kadın Kongresi, AYBÜ-FIU, Ankara, Türkiye, 2016.

 

Güray C., Between Identity and Diversity Music education in times of migration The Case Of Turkey, WOMEX 2016, Santiago De Compostela, İspanya, 2016.

 

C.Güray, From Vahdet-i Vücud to Vahdet-i Mevcut: The discussion of the perception of God in Anatolia during the İslamic Period based on the conepts of  Semah and Sema, 42. ICTM World Conference, Shangai, China, 2013 (basım süreci devam ediyor).

Güray C., Aşıklık Geleneği Genç Sanatçılarla Buluşuyor, Etkinlik Kitabı Sunuş Yazısı, Ankara 2016.

Muzaffer Sarısözen, Altay Türküleri ve Musiki Folklorumuz, Milli Kütüphane Müzik Arşivi Yayınları I, Ed. Cenk Güray, Ankara, 2018 (basım aşamasında).

Güray C., Tanburi Küçük Artin’s Musiki Edvarı, Lexicon Encyclopedia for Musical Aesthetics,   Ed. Melanie Wald-Fuhrmann and Hartmut Grimm, Max Planck Institute for Empirical Aesthetics, Germany, 2018 (Basım aşamasında).

Güray C.(ed), Der-Beyan-ı Kava’id-i Nağme-i Perde’-i Tanbur, Esseyid Mehmed Emin, Türk Müzik Kültürünün Tarihsel Kaynakları Olarak Edvarlar Projesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 2018 (e-kitap olarak yayın aşamasında).

 

Turner. E., Güray C., Müzikle Terapi Uygulamalarının Tarihsel Kökleri ve Günümüze Yansımaları Açısından Değerlendirilmesi, Gelenekten Geleceğe Dergisi, Sayı 5, Ankara 2014.

 

Şahin N., Güray C., A Comparative Analysis of the Theoretical Approaches to Makam Music in   the        18th Century  Manuscripts of Kyrillos Marmarinos and Nasır Abdülbaki Dede, 2nd      International     Interdisciplinary Musicological Congress, Volos Academy for Theological            Studies, Volos, Greece, 2017.

 

Güray C., Muzaffer Sarısözen’in Altay Türküleri ve Musiki Folklorumuz” Adlı Eserindeki Bilgilerin Günümüz Kazakistan Müzik Kültürü ile Mukayeseli İncelemesi, Ölümünün 55. Yılında Muzaffer Sarısözen Sempozyumu, İstanbul, 2018.

 

Güray C., Türk Halk Müziği Repertuarının Tesbiti ve İcrası Açısından Darü’l Elhan         Derlemelerine Yansıyan Makam Algısının Tartışılması,  Kuruluşunun 100. Yılında           Dar’ül Elhan Sempozyumu, İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul, 2017.

Güray, C., Ankara Müzik Kültüründe Devir Kavramı ile İlgili Dini Simgeler, Geçmişten Günümüze Ankara Halk Müziği Sempozyumu, Ankara Kulübü Derneği, Ankara, 2012.         (basım süreci devam ediyor)

 

Arslanboğa M., Levendoğlu Ö.O., Güray C., ‘Orkestra Dergisinde Musiki İnkılabı Üzerine Anlatılar’, 1. Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, 7-10 Aralık, 2017 (basım aşamasında).

 

Feldman., W. ‘Ottoman Court Music’, Çev. Öztürk O.M., Güray C., YKY, 2018 (baskıya hazırlanıyor).

 

Diğer Alanlardaki Yayınlar (2003- )

 1. Guray, N.Celebi, V. Atalay, A.G. Pasamehmetoglu, Ore-Age: A Hybrid System for assisting and teaching mining method selection, Expert Systems with Applications,24(2003)261-271, Pergamon, Elsevier Science.
 2. Güray, “Ore-Age: An Intelligent Tutoring System for Mining Method Selection”, The International Journal of Mineral Resoruces Engineering, Volume 13 – Number 1 – January – March 2008.
 3. K. Genç, C. Güray, “Reliability Studies in Missile Systems”, YAEM 2010, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, s.353-354, 2010.

 

B.D.İçtenbaş, C. Güray, “Strateji Formülasyonu: Swot Analizi, Kurumsal Karne, Kalite Fonksiyon Yayılımı, Sun Tzu’nun İşletme Yönetimi Stratejilerinin Bütünleştirilmesi, YAEM 2010, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, s. 253, 2010.

 

 1. Güray, N. Çelebi, “Ore-Age: An Intelligent Education Tool For Mining Method Selection, 22nd World Mining Congress and EXPO, p.535-542, İstanbul,Turkey, 2011.

 

B.D.İçtenbaş, C. Güray, An Overview of Data Mining Tools for Quality Improvement in Manufacturing, 2 nd International Symposium on Computing in Science & Engineering (ISCSE 2011), p.595-600, İzmir, Türkiye, 2011.

 

 1. K. Genç, C. Güray, K.B.Arıkan, Missile System Reliability Estimation, Technology in Society, Elsevier B.V. (Değerlendirmede), 2012.

 

B.D.İçtenbaş, C. Güray,Özaktaş H., Özkaya B.Y., Data Mining Techniques in Casting Industry-A review, International Journal of Productions Research, Taylor Francis (SCI), (Değerlendirmede), 2013.

 

Tirkeş G., Çelebi N., Güray C., ‘Reçel – Şerbet Üretim Tesisi için Bir Talep Tahmin Modeli’,  YAEM-Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 35. Ulusal Kongresi, ODTÜ, Ankara, 2015.

Tirkeş G., Çelebi N., Güray C., ’Demand Forecasting: A Comparison Between the Holt-Winters, Trend Analysis and Decomposition Models, Technical Gazette, September 2017, Volume 24, p. 503-510, Croatia.

 

 

 • Uluslararası atıflar

 

      

Semâ’dan Semah’a Bir Sonsuz Devir

 

 [DOC] MEDİDATİF DANS BAĞLAMINDA SEMA SERAMONİSİ’NİN İNCELENMESİ VE KOREOGRAFİK BAKIŞ AÇISI İLE SEMA’NIN BEDEN DİLİ ANALİZİ

İS GÜRMAN – academia.edu

Abstract The Mevlevi Sema ceremony, sect is a form of zhikr. In order to reach the maturity of
the soul to God in the skies over to the spiritual journey. The historical dimension of the
dance and the child with branches of studies, when looking at the methods used within the

İlgili makaleler

 

[PDF] j-humansciences.com

To review a tradition of philosophical education inherited from the Turkish music of the Ottoman period: Contemporary meşk practices Osmanlı dönemi Türk …

NOL Öner – Journal of Human Sciences, 2017 – j-humansciences.com

Abstract The purpose of this study is to bring the meşk tradition, which was almost the only
valid method of transmission in the Ottoman period, into today’s world once again and in a
multilateral manner, by revealing the semantic world, moral fabric and philosophical

İlgili makaleler 2 sürümün hepsi

 [PDF] Path to the Universal Self in Haji Baktash Walî: Four Doors-Forty Stations

E Sevim – 2016 – spiritualpc.net

Abstract This work aims to discover the shared psychological characteristics between Haji
Bektash Walî’s desire to “be in a state of unity,” as described in his teaching of “Four Doors-
Forty Stations (Dört Kapı Kırk Makâm),” and the concept of the “universal self” appearing in

İlgili makaleler

 

FARKLILIK İÇİNDE BİRLİK: ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ VE ARAÇSAL ÇERÇEVELEMENİN MEYDAN OKUYUŞU

H HÜLÜR, İ KOLUAÇIK – Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî …, 2014 – hbvdergisi.gazi.edu.tr

Günümüzde egemen olan tekno-ekonomik süreçlerin, kültürlerin özgünlüklerini dönüştürücü
bir etkisi vardır. Bu tür süreçlerin bir sonucu olarak kültürler, evrensel bir insanlığa ilişkin bir kavrayış
geliştirmişlerdir. Ancak pratikten kopuk, nihilist bir yönelim olarak bu evrenselcilik, değerlerin

İlgili makaleler 3 sürümün hepsi

 

Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi

G AYTAŞ – abked.de

Şah İbrahim Veli, Anadolu coğrafyasında yetişmiş önemli erenlerden biridir. Şimdiye kadar
kendisi hakkında verilen bilgiler, daha çok Hacı Bektaş Velayetnamesi çerçevesinde ve bir
kısım rivayetlerden ibaretti. Son yıllarda elde edilen kaynaklar ve bu ocağın mensuplarından

İlgili makaleler 3 sürümün hepsi

 

 

Bin yılın mirası: makamı var eden döngü: Edvar geleneği

 

Elçi, Armağan, Çubuk-Şabanözü Merkezli Alevi Ocaklarında Cem Zakirliği, Gazi Kitabevi, Ankara, 2017.

Ünver, Mine Sultan, Sesin Efendisi-Itri: Mucizem, Mana Yayınları, İstanbul, 2017.

[ALINTI][C] Makamsiz: Individualization of Traditional Music on the Eve of Kemalist Turkey

M Greve – 2018 – Ergon Verlag

Alıntılanma sayısı: 3

[HTML] rastmd.net

[HTML][HTML] How was the traditional makam theory westernized for the sake of modernization?

OM Öztürk – Rast Musicology Journal, 2018 – rastmd.net

In this article, the transformative interventions of those who want to modernize the traditional
makam theory in Westernization (or modernization) process experienced in Turkey are
discussed in historical and critical context. The makam is among the most basic concepts of …

Alıntılanma sayısı: 1 3 sürümün hepsi Önbellek

[PDF] yesevi.edu.tr

 Türk Müziği Nazariyatına Genel Bir Bakış

D Aydar – Bilig, 2018 – bilig.yesevi.edu.tr

Yöntem Bu makalede nazariyat konusuna ışık tutacak şekilde, kavramın açıklanmasıyla
birlikte konunun temelinde yer alan bilimsel yaklaşımlar, yüzyıl çerçevesindeki gelişimleriyle
günümüze doğru bir şekilde sergilenmiş; kaynak taraması yapılarak mevcut tarihsel durum …

İlgili makaleler 3 sürümün hepsi HTML olarak görüntüle

Yerelden küresele açılan bir model olarak, Erkan Oğur’un perdesiz gitar icracılığı

ME Arın – 2012 – polen.itu.edu.tr

Lut ailesinin bir alt kolu olarak perdesiz gitar’ın tarihsel kökeni, M. Ö 2000’lerde Akdeniz
havzası ve Mezopotamya’da görülen ilk telli çalgı örneklerine kadar uzanır. Bugün bilinen
anlamda perdesiz gitarın ilk mucidi Henry Partch’dır. Bununla birlikte Perdesiz Gitarın …

Önbellek

[PDF] academia.edu

 MAKAMSAL MÜZİK VE KANT ESTETİĞİ.

AE DAĞTAŞOĞLU – Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi (FLSF), 2015 – academia.edu

Kant’ın estetik hakkındaki görüşleri kendisinden sonra gelen düşünürleri önemli ölçüde
etkilemiştir. Onun bu konudaki görüşlerinin sadece çağını ve haleflerini etkileyen tarihsel
değeri haiz görüşler olmayıp günümüzde de açıklama gücü bulunduğunu söylemek …

İlgili makaleler 3 sürümün hepsi HTML olarak görüntüle

[PDF] asosjournal.com

TÜRK İSLAM HEKİMLERİNİN PSİKOLOJİ BİLİMİNİN GELİŞİMİNE KATKILARI VE PSİKOLOJİK HASTALIKLARA TEDAVİ YÖNTEMLERİ

A HATUNOĞLU – asosjournal.com

Özet Psikoloji bilimi tarihi gelişim süreci içinde antik dönemlerden itibaren konusu insan
olan her bilim dalı tarafından incelenmiş, merak konusu olmuş ve gündeme gelmiştir.
İnsanın ruhsal yapısının ne olduğu? Sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği ve psikolojik …

İlgili makaleler HTML olarak görüntüle

[ALINTI][C] Konservatuvarlarda görev yapan akademisyenlerin tükenmişlik düzeyleri

O Öztürk – 2018 – Private Publisher’Fikri Soysal’

[PDF] dergipark.gov.tr

TÜRK-İSLAM İNANÇ ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE KÖS ÇALGISI ÜZERİNE ONTOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME

G ERDOĞAN – Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD) – dergipark.gov.tr

This study aims to raise some ontological questions regarding the musical instrument “kös”
which has a significant place in the Turkish-Islamic world. With its history dating back to the
states of the Huns and the Göktürks in the pre-Islamic Turkish history,“kös” was later became …

2 sürümün hepsi HTML olarak görüntüle

KURAMDAN İCRAYA MÜZİĞİN İNTİKAL ARACI: UD’UN DÜNÜ VE BUGÜNÜ.

B IŞIKTAŞ – Journal of International Social Research, 2016 – search.ebscohost.com

The musical meaning of the instrument “oud” will be strengthened when the subject of the
oud performance is evaluated through processes changing by eras, the spirit of time, and
social and historical conditions. In each period, the actors of the art area are referred to as …

İlgili makaleler 2 sürümün hepsi

[PDF] dergipark.gov.tr

13-15. YÜZYIL ORTAÇAĞ İSLAM MEDENİYETİNDE SİSTEMCİ OKUL ve TÜRK MÛSİKÎ İLMİNE KATKILARI

G KÖPRÜLÜ – Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi – dergipark.gov.tr

In the medieval Islamic civilizations, 10th-13th century is accepted as a period of formation
by some musicologists in the name of Turkish music. Al-Kindi, Ibn Sînâ, Fârâbî, etc.,
constituted a basis for the school system of the 13th century. The powerful name of the 13th …

[PDF] dergipark.gov.tr

MÜZİK, TASAVVUF VE FELSEFE BAĞLAMINDA PERDE KAVRAMI

AE DAĞTAŞOĞLU – Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi – dergipark.gov.tr

“Perde”(veil/pitch) is a term gaining certain technical meanings not only in music but also in
Sûfȋsm, as well. Although it is not emphasized in academic studies, classical texts show us
that this term indicates a common worldview in aforementioned areas. Thus, the preference …

HTML olarak görüntüle

[PDF] dergipark.gov.tr

XVII. YÜZYIL OSMANLI MÜZİK GELENEĞİ VE BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ EFENDİ

C Güray, MS Tokaç – Folklor/Edebiyat – ceeol.com

Osmanlı Müzik Kültürü açısından XvII. Yüzyıl, önemli değişimleri içinde barındıran bir
dönemdir (Güray, 2012: 89-91). Bu yüzyılda, kökeni Eski Mezopotamya’ya kadar takip
edilebilen ve makam-usûl geleneği ile “form özelliklerinin” aktarımında öncül bir rol oynayan …

İlgili makaleler 2 sürümün hepsi

[HTML] dergipark.gov.tr

Ahmed Sâfî’nin Sefînetü’s-Sâfî’sinde Mûsikî Bölümleri ve Ud’la İlgili Kısmın İncelenmesi

M Tıraşcı, M Özfidan – Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2017 – dergipark.gov.tr

The late period Ottoman intellectual and writer, Aḥmad Ṣāfī’s one of the extant works is an
encyclopedic study consists of eighteen volumes. The original copy is lost but there is a
microfilm record at Suleymaniye Manuscript Library. Apart from a few book reviews, this …

İlgili makaleler 5 sürümün hepsi Önbellek

[PDF] dergipark.gov.tr

CROSS-CULTURAL INFLUENCES IN MAKAM THEORY: THE CASE OF GREEK ORTHODOX THEORISTS IN THE OTTOMAN EMPIRE

N ŞahinC Güray, ALİF AYDIN – Musicologist – dergipark.gov.tr

The makam theory, which has been transmitted for nearly 5,000 years in Anatolian culture
through the periods of Ancient Greek, Roman, and Byzantine Empires, Medieval Islam, the
Ottoman Empire, and the Turkish Republic, presents an efficient cultural base on which …

2 sürümün hepsi HTML olarak görüntüle

[PDF] dergipark.gov.tr

Benâî ve Mûsikî Risalesinde Makâm Kavramı

G Köprülü – Rast Müzikoloji Dergisi – dergipark.gov.tr

Being a historical source since the 15th century, Musical Risâla is a theoretical work written
in Persian language by Benâî, who is a Turkish man from Herat, in 888 (Islamic
calendar)/1493 (Gregorian calendar). Benâî mentioned a variety of theoretical topics in his …

İlgili makaleler

 

SÖZSEL VE MÜZİKAL VARYANTLAŞMA: MANİLERİN TÜRKÜ İÇİNDEKİ DÖNÜŞÜMLERİ.

AC Elçı – Milli Folklor, 2011 – search.ebscohost.com

Performance and oral formulaic theorists put forward to meaningless of searching for the
“unique” and “fixed” texts in oral culture and they support it through different works. With
oicotype concept, Von Sydow highlights the localization of narrations according to regional …

Alıntılanma sayısı: 2 İlgili makaleler 2 sürümün hepsi

[PDF] dergipark.gov.tr

TÜRK HALK MÜZİĞİ EZGİLERİNDE VARYANTLAR: ISPARTA-BURDUR ÖRNEĞİ

GÜN Elvan – Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler … – dergipark.gov.tr

Like every folkloric production, the Turkish folk songs also become variable over time. This
variation results in folk songs being renewed and multiplied. Turkish folk songs become
differentiated in regards to their melody and style. There are a lot of reasons for this kind of …

İlgili makaleler

 

 

Sema’dan Semah’a Bir Sonsuz Devir

 

ALINTI][C] Alevilik ve Etkileşim İçine Girdiği Kültürel Yapılar Açısından Pervane Kavramının İrdelenmesi

C Güray, E Şimsek – Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 2011

Alıntılanma sayısı: 5 İlgili makaleler 2 sürümün hepsi

[PDF] abked.de

Ankara Geleneksel Müzik Kültüründe Dini Simgeler

C Güray – Journal of Alevism-Bektashism Studies, 2013 – abked.de

The city of Ankara had supplemented its importance in the Republic Era, with the historical
background and the cultural diversity she is richened by. Comprehensive traditional music
culture of Ankara is one of the outstanding indicators of this rich cultural heritage of the …

2 sürümün hepsi HTML olarak görüntüle

[PDF] dergipark.gov.tr

[PDF][PDF] İBN HURDÂZBEH’İN EL-MUHTÂR MİN KİTÂBİ’L-LEHV VE’L-MELÂHÎ’Sİ İLE EL-MUFADDAL B. SELEME’NİN EL-MELÂHÎ VE ESMÂUHÂ MİN KIBELİ’L

M ANALOJİ – dergipark.gov.tr

Many reasons can be mentioned over why we compare these two works. That these two
names who lived in the same period had a comprehensive knowledge of music and musical
instruments is among the most important of those reasons. Even though there were some …

HTML olarak görüntüle

[DOC] academia.edu

[DOC][DOC] MEDİDATİF DANS BAĞLAMINDA SEMA SERAMONİSİ’NİN İNCELENMESİ VE KOREOGRAFİK BAKIŞ AÇISI İLE SEMA’NIN BEDEN DİLİ ANALİZİ

İS GÜRMAN – academia.edu

Abstract The Mevlevi Sema ceremony, sect is a form of zhikr. In order to reach the maturity of
the soul to God in the skies over to the spiritual journey. The historical dimension of the
dance and the child with branches of studies, when looking at the methods used within the …

İlgili makaleler HTML olarak görüntüle

[PDF] j-humansciences.com

To review a tradition of philosophical education inherited from the Turkish music of the Ottoman period: Contemporary meşk practices Osmanlı dönemi Türk …

NOL Öner – Journal of Human Sciences, 2017 – j-humansciences.com

The purpose of this study is to bring the meşk tradition, which was almost the only valid
method of transmission in the Ottoman period, into today’s world once again and in a
multilateral manner, by revealing the semantic world, moral fabric and philosophical …

İlgili makaleler 2 sürümün hepsi HTML olarak görüntüle

İbn Hurdâzbeh’in el-Muhtâr min Kitâbi’l-Lehvi ve’l-Melâhî’si ile el-Mufaddal b. Seleme’nin el-Melâhî ve Esmâuhâ min Kibeli’l-Mûsîkâ Adlı Eseriyle İlgili Bir Analoji

A Tokay – Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi … – dergipark.gov.tr

“el-Kâtib” lakabı ile şöhret bulan, Irak Coğrafya Ekolünün öncüsü İbn Hurdâzbeh (v. 280 ila
300), kültür ve edebiyatta öne çıkan bir şahsiyettir. O, el-Cebel bölgesinde Berîd Teşkilatının
sorumluluğunu üstlenmiş ve el-Mu ‘temid’in (dm 869-885) güvenini kazanıp Bağdat’taki ilmî …

Önbellek

[PDF] dergipark.gov.tr

VAHDET-İ MEVCUT’TAN VAHDET-İ VÜCUD’A: Anadolu’da İslam Dönemi Sonrasındaki Tanrı Algısının Semah ve Sema Kavramları Aracılığıyla İncelenmesi

C Güray – Folklor/Edebiyat – ceeol.com

İnsanlığın ilk dönemlerinde Tanrı doğa olaylarının bilinmezliği ile soyut bir şekilde
özdeşleştirilirken (Armstrong, 1998: 15), sonraki dönemlerde doğa olaylarını kontrol etme
gücüne sahip ancak somut simgelerle var edilen bir Tanrı anlayışı hâkim olmaya başlamıştır …

İlgili makaleler 2 sürümün hepsi

[PDF] dergipark.gov.tr

[PDF][PDF] Path to the Universal Self in Haji Baktash Walî: Four Doors-Forty Stations

E Sevim – 2016 – dergipark.gov.tr

This work aims to discover the shared psychological characteristics between Haji Bektash
Walî’s desire to “be in a state of unity,” as described in his teaching of “Four Doors-Forty
Stations (Dört Kapı Kırk Makâm),” and the concept of the “universal self” appearing in …

İlgili makaleler 4 sürümün hepsi HTML olarak görüntüle

[PDF] isamveri.org

ALEVİLİK VE ETKİLEŞİM İÇİNE GİRDİGİ KÜLTÜREL YAPILAR AÇISINDAN” PERVANE” KAVRAMININ İRDELENMESİ.

C Güray, E Şımşek – Turkish Culture & Haci Bektas Veli …, 2011 – search.ebscohost.com

Özet Pervane kavramı halk ve divan edebiyatlarında kullanılan önemli bir mazmun
olmasının yanında, Anadolu’ya has “Bâtıni” temelli inanç sistemlerinin aktarım için ihtiyaç
duyduğu ifade gücüne sahip bir sembol olarak dikkat çekmektedir. Pervane kavramının bu …

İlgili makaleler 2 sürümün hepsi

[PDF] isamveri.org

[PDF][PDF] FARKLILIK İÇİNDE BİRLİK: ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ1 VE ARAÇSAL ÇERÇEVELEMENİN MEYDAN OKUYUŞU.

H HÜLÜR, İ KOLUAÇIK – Turkish Culture & Haci Bektas Veli Research …, 2014 – isamveri.org

Özet Günümüzde egemen olan tekno-ekonomik süreçlerin, kültürlerin özgünlüklerini
dönüştürücü bir etkisi vardır. Bu tür süreçlerin bir sonucu olarak kültürler, evrensel bir
insanlığa ilişkin bir kavrayış geliştirmişlerdir. Ancak pratikten kopuk, nihilist bir yönelim …

İlgili makaleler 3 sürümün hepsi

 

ANADOLU SUFİLİĞİNİN OLUŞTURDUĞU ÇALGI ALGISI ÜZERİNE KÜLTÜREL BİR ANALİZ:’BAĞLAMA’VE’NEY’ÖZELİNDE ÇALGININ İNSANLAŞTIRILMA VE …

BM Dönmez, MS Doğan – Alternatif Politika, 2018 – search.proquest.com

The perception attributed to the instruments in Anatolian sufism is related to the
metaphorization of the idea of human-God-universe identity through instruments. In this
study, the situation which the human being is perceived as an identical with the instrument …

İlgili makaleler

[PDF] abked.de

 

Ankara Geleneksel Müzik Kültüründe Dini Simgeler

 

C Güray – Journal of Alevism-Bektashism Studies, 2013 – abked.de

The city of Ankara had supplemented its importance in the Republic Era, with the historical
background and the cultural diversity she is richened by. Comprehensive traditional music
culture of Ankara is one of the outstanding indicators of this rich cultural heritage of the …

2 sürümün hepsi HTML olarak görüntüle

[PDF] rastmd.net

Hakkı Derman’a Ait Bayâti Keman Taksiminin Analizi

M Gürel – Rast Musicology Journal, 2016 – rastmd.net

Abstract Hakkı Derman (1907-1972), keman ile Türk Mûsikîsi icrâcılığında, performans
becerisiyle tavırlı icrânın gelişmesine hizmet etmiş, arabesk (karma müzik üslûbu ile oluşan)
müzik anlayışına her daim uzak durmuş, kendisinden sonra gelen kemânileri teknik ve tavır …

3 sürümün hepsi HTML olarak görüntüle

[PDF] dergipark.gov.tr

EGE VE ORTA ANADOLUDA ABDALLIK GELENEĞİNİN TARİHSEL VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİNİN MÜZİK GELENEKLERİ VE MÜZİKAL ANALİZ …

ET ARICI, C Güray – dergipark.gov.tr

Anadolu’da Abdallık geleneğinin ortaya çıkışı ve şekillenmesinde çeşitli kültürlerin ve
tasavvufi zümrelerin oldukça önemli etkisi bulunmaktadır. Abdalların günümüzde gerek
ibadetleri gerekse yaşama biçimlerinin, ele alınan tarihsel süreçteki Abdal yaşantısı ve …

2 sürümün hepsi HTML olarak görüntüle

[PDF] muzikkoyu.net

[PDF][PDF] baslarken

A Gökdağ – muzikkoyu.0net

Müzik Köyü, temel felsefesini müziğin doğa ile olan bağlarından alan ve gerçek müziğin
doğaya en yakın olunarak üretilebileceğine inanan bir düşüncenin ürünüdür. Bu
düşünceyle, yerel ve profesyonel müzik ustalarının müzikseverlerle usta-çırak ilişkisi …

İlgili makaleler 2 sürümün hepsi HTML olarak görüntüle

[PDF] researchgate.net

[PDF][PDF] WOMEN AS A SYMBOL OF PRODUCTIVITY (ABUNDANCE) IN ANATOLIAN MYTH AND ASSOCIATION WITH MUSIC

E Tekin, C Güray – researchgate.net

From primitive societies to the civilization process of Egypt, Mesopotamia and Anatolia it is
seen that the women have gained prominence as a symbol of blessing. Because, women
have the ability of fertility and reproductivity, they have presented a serious matter in the …

HTML olarak görüntüle

THE LEGENDS MINSTREL ŞEREF TAŞLIOVA TRANSMITTED FROM MINSTREL KAHRAMAN IN THE CONTEXT OF ORAL HISTORY TEXT.

A ELÇİ – Milli Folklor, 2015 – search.ebscohost.com

Minstrels as primary sources for the root of the Turkish music are like living memories of the
culture and they witness and transmit the social, cultural and historical aspects of their era
within the frames of oral tradition. It has been accepted by many researchers that products …

İlgili makaleler

 

Alevilik ve Etkileşim İçine Girdiği Kültürel Yapılar Açısından Pervane Kavramının…

 

[PDF] dergipark.gov.tr

[ALINTI][C] Aşka Semah Dönmek

HC Tatar, T Tatar – Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar …, 2014

Alıntılanma sayısı: 1 İlgili makaleler 3 sürümün hepsi

[PDF] abked.de

Ankara Geleneksel Müzik Kültüründe Dini Simgeler

C Güray – Journal of Alevism-Bektashism Studies, 2013 – abked.de

The city of Ankara had supplemented its importance in the Republic Era, with the historical
background and the cultural diversity she is richened by. Comprehensive traditional music
culture of Ankara is one of the outstanding indicators of this rich cultural heritage of the …

2 sürümün hepsi HTML olarak görüntüle

DEVİRSEL İBADET MODELLERİ OLARAK SEMAH-SEMÂ UYGULAMALARININ TARİHSEL KÖKENLERİ.

C GÜRAY – Turkish Culture & Haci Bektas Veli Research …, 2018 – search.ebscohost.com

Cyclic perception is an ancient system of thinking for human beings to explain the God-
human relationship and to transfer the principles of this relationship to human life. The first
layer of this system, named as “agricultural cycle” symbolizing the first agricultural …

[PDF] isamveri.org

MEVLEVÎLİK VE BEKTÂŞÎLİK’TEKİ BAZI BENZEŞMELERE DAİR.

A ÇETİN – Turkish Culture & Haci Bektas Veli Research Quarterly, 2016 – isamveri.org

With conversion of Turks to Islam, they have started playing a role mainly in political and
other areas, and this has been a common occurrence. In religious scope, Turks have made
significant contributions in terms of Sufism. Sufi structures, such as Mawlaviyah, Bektashiyah …

İlgili makaleler 3 sürümün hepsi HTML olarak görüntüle

[PDF] dergipark.gov.tr

VAHDET-İ MEVCUT’TAN VAHDET-İ VÜCUD’A: Anadolu’da İslam Dönemi Sonrasındaki Tanrı Algısının Semah ve Sema Kavramları Aracılığıyla İncelenmesi

C Güray – Folklor/Edebiyat – ceeol.com

İnsanlığın ilk dönemlerinde Tanrı doğa olaylarının bilinmezliği ile soyut bir şekilde
özdeşleştirilirken (Armstrong, 1998: 15), sonraki dönemlerde doğa olaylarını kontrol etme
gücüne sahip ancak somut simgelerle var edilen bir Tanrı anlayışı hâkim olmaya başlamıştır …

İlgili makaleler 2 sürümün hepsi

 

 

Makam yapılarını yansıtan bir model önerisi için yapay zeka tekniklerinin kullanımı (Yüksek Lisans tezi)

 

[PDF] odu.edu.tr

Geleneksel Türk Halk Müziğinde Makâm Kavramının Kullanılmasına Edvâr Geleneği Açısından Bir Yaklaşım

İ Karaduman – 2014 – earsiv.odu.edu.tr

Geleneksel Türk Müziği’nde ezgi karakteri makâm anlayışı ile ortaya konmaktadır. Meşk
sistemi içinde varlığını devam ettirmiş olan bu müzik türünde makâm anlayışı, yüzyıllar
içinde doğal olarak değişikliğe uğramıştır. Değişim farklı yüzyıllarda yazılmış olan …

Alıntılanma sayısı: 3 İlgili makaleler 4 sürümün hepsi HTML olarak görüntüle

[PDF] ayk.gov.tr

BİZ KİMİZ?“KİMLİĞİMİZ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER…”

C GÜRAY – ayk.gov.tr

Nowadays, it can be easily observed that the discussions about the cultural layers shaping
up our cultural identity are tending to contain many misconceptions and misunderstandings
mixed with an high amount of emotionality. The definition of culture contains such concepts …

İlgili makaleler HTML olarak görüntüle

GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZİĞİNDE MAKÂM KAVRAMININ KULLANILMASINA EDVÂR GELENEĞİ AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM.

İ KARADUMAN – Electronic Turkish Studies, 2014 – search.ebscohost.com

Geleneksel Türk Müziği’nde ezgi karakteri makâm anlayışı ile ortaya konmaktadır. Meşk
sistemi içinde varlığını devam ettirmiş olan bu müzik türünde makâm anlayışı, yüzyıllar
içinde doğal olarak değişikliğe uğramıştır. Değişim farklı yüzyıllarda yazılmış olan …

İlgili makaleler

[PDF] dergipark.gov.tr

Göç Bağlamında Müzik ve Kimlik İlişkisi: Türk-Alman Genç Kadınlar Örneği

N Şahin – İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi – dergipark.gov.tr

Turkish citizens who went to Germany for work in the 1960s and 1970s attached themselves
to the language and music of their home country to sustain their local or national belongings.
In the context of 21st-century globalization, the second and third generation have different …

HTML olarak görüntüle

[PDF] acarindex.com

HAŞİM BEY MECMUASININ” MAKAM VE TONALİTE KARŞILAŞTIRMASI” YÖNÜNDEN İNCELENMESİ.

G YALÇIN – Electronic Turkish Studies, 2013 – acarindex.com

The first printed source contains Western music theory knowledge is the second edition of
“Mecmûa-i Kârhâ ve Nakışhâ ve Şarkıyât” known as “Hâşim Bey Mecmuası” is published by
Hasim Bey in 1864. Another feature of this book is in the description of the Turkish music …

İlgili makaleler 3 sürümün hepsi HTML olarak görüntüle

 

Biz Kimiz

 Yumuşak Güç Kaynağı Olarak Kültür ve Türkiye’nin Yumuşak Gücünde Kültür Faktörü

K SANCAK – researchgate.net

Özet: Son dönemde uluslararası ilişkiler disiplininin popüler kavramlarından biri yumuşak
güçtür. Kavramı literatüre kazandıran Joseph S. Nye, yumuşak gücün üç temel kaynağının
olduğunu belirtmekte ve bunlar içerisinde ilk sırada kültüre yer vermektedir. Birçok bileşeni

 

 

İki kenti birleştiren kadim miras: İstanbul’dan Paris’e kahve ve kahvehane kültürü…

 

 MİZAH GAZETELERİNDEKİ BİLGİLER IŞIĞINDA “ZAMANE ŞIKLARI” VE “İŞTE ALAFRANGA”

ODD KILIÇKAYA – Sahibi/Owner DÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2015 – researchgate.net

Özet Mustafa Nuri’nin yazdığı “Zamane Şıkları” ve MF’nin kaleme aldığı “İşte Alafranga”,
alafranga hayat uğruna dejenere olmuş, kendini kaybetmiş insanları anlatır. Yetiştiği kültürü
bir tarafa bırakıp küçümseyerek, Batı kültürünü her şeyiyle kabul eden “şık” ve “sivilize”

İlgili makaleler 5 sürümün hepsi

Anadolu ve Türk Kültürü Açısından Semâh ve Semâ Kavramlarına Bir Bakış

 

İslami uyanış, çoklu modernlik ve popüler kültür bağlamında mevlevi semasının dönüşümü: Afyonkarahisar örnek olayı

H UZUN – 2012 – acikerisim.deu.edu.tr

Bu çalışmada, İslami Uyanış, Çoklu Modernlik ve Popüler Kültür Bağlamında Mevlevi
semasının dönüşümü, Afyonkarahisar şehri merkez olmak üzere incelenmeye çalışılmıştır.
13. yüzyılda Mevlana zamanında şekillenmeye başlayan Mevlevilik, oğlu Sultan Veled

 

 

ANADOLU SUFİLİĞİNİN OLUŞTURDUĞU ÇALGI ALGISI ÜZERİNE KÜLTÜREL BİR ANALİZ:’BAĞLAMA’VE’NEY’ÖZELİNDE ÇALGININ İNSANLAŞTIRILMA VE …

BM Dönmez, MS Doğan – Alternatif Politika, 2018 – search.proquest.com

The perception attributed to the instruments in Anatolian sufism is related to the
metaphorization of the idea of human-God-universe identity through instruments. In this
study, the situation which the human being is perceived as an identical with the instrument …

İlgili makaleler

 

Anadolu’daki Geleneksel Müzikler ve AB Süreci

 

Türkiye’de Cumhuriyet dönemi’nin ilk modernleşme hamlelerinin sürecinden bugüne Cumhuriyet halk partisi’nin müzik politikaları

B Gökçeli – 2014 – acikerisim.baskent.edu.tr

Bu çalışma Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Modernleşme Hamleleri Sürecinden
Bugüne Cumhuriyet Halk Partisi’nin Müzik Politikalarını konu almaktadır. Çizilen çerçevede
Osmanlı zamanındaki modernleşme süreçlerinin de incelenmesi gerektiği açıktır;

İlgili makaleler 4 sürümün hepsi

Maqam Traditions

How was the traditional makam theory westernized for the sake of modernization?

OM Öztürk – Rast Musicology Journal, 2018 – rastmd.net

In this article, the transformative interventions of those who want to modernize the traditional
makam theory in Westernization (or modernization) process experienced in Turkey are
discussed in historical and critical context. The makam is among the most basic concepts of …

Alıntılanma sayısı: 1 3 sürümün hepsi Önbellek

[ALINTI][C] Konservatuvarlarda görev yapan akademisyenlerin tükenmişlik düzeyleri

O Öztürk – 2018 – Private Publisher’Fikri Soysal’

 

Alıntı yapanlar

 

Hepsi 2014 yılından bugüne
Alıntılar 84 56
h-endeksi 5 4
i10-endeksi 3 2

 

 

 1. Ulusal & Uluslararası Projeler

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

P1. Projenin Adı: Maden İşletme Tasarımı-Maden İşletme Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Uygulanması ve Geliştirilmesi

Yürüten/Destekleyen Kurum: ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü/DPT

Projedeki Görev: Araştırmacı

Projenin Süresi: 1997-1998

Proje No: AFP-03-05DPT.97KI22030, ODTÜ Mayıs 1998, final raporu 15 s.

 

P2. Projenin Adı: Türk Müziğinin ve Kültürünün Tarihsel Kaynağı Olarak “Edvarlar” Projesi,

Yürüten/Destekleyen Kurum: T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Projedeki Görev: Yürütme ve Hakem Kurulları Üyeliği

Projenin Süresi: 2011-2015

 

P3. Projenin Adı: 1. Uluslararası Kanun Festivali ve Sempozyumu

Yürüten/Destekleyen Kurum: T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü-T.C.Başbakanlık Tanıtma Fonu

Projedeki Görev: Genel Koordinatör Yardımcısı

Projenin Süresi: 2011-2012

 

P4. Projenin Adı: 2. Uluslararası Kanun Festivali ve Sempozyumu

Yürüten/Destekleyen Kurum: T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü-T.C.Başbakanlık Tanıtma Fonu-Atatürk Kültür Merkezi

Projedeki Görev: Genel Koordinatör Yardımcısı

Projenin Süresi: 2014-2015

 

P5. Projenin Adı: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı ve Müziksel Ekipman Altyapısının Geliştirilmesi Projesi

Yürüten/Destekleyen Kurum: YBU-BAP Fonu, 1669

Projedeki Görev: Yönetici

Projenin Süresi: 2014-2016

 

P6. Projenin Adı: Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyinin Makam ve Arap Dünyasında Müzik Konulu Ortak Sempozyumu

Yürüten/Destekleyen Kurum: YBU-BAP Fonu, 1693

Projedeki Görev: Yönetici

Projenin Süresi: 2014-2016

 

P7. Projenin Adı: Bizans Sonrası Hıristiyan ve İslam Coğrafyalarında Makam Müziğine Kuramsal Yaklaşımların Karşılaştırmalı Analizi

Yürüten/Destekleyen Kurum: YBU-BAP Fonu, 2225

Projedeki Görev: Yönetici

Projenin Süresi: 2015-2017

 

 

P8. Projenin Adı: Diyalog için Halkbilimi

Yürüten/Destekleyen Kurum: Avrupa Birliği/ODTÜ Mezunları Derneği/Open Society Club Ruse/T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü/ODTÜ/Ankara Kulübü Derneği

Projedeki Görev: T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sorumlusu

Projenin Süresi: 2011-2012

 

P9. Projenin Adı: Türk-Kazak Müzik Ortaklığı

Yürüten/Destekleyen Kurum: UNESCO Milli Komitesi

Projedeki Görev: Araştırmacı

Projenin Süresi: 2012-2013

 

P10. Projenin Adı: Kanserli Çocuklarda Müzik Terapisinin Uyku Kalitesi, Depresyon Durumuna ve Bakım Vericilerde Depresyon, Aile Yüküne Etkisi

Yürüten/Destekleyen Kurum: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi BAP Destekli Proje, 1224

Projedeki Görev: Araştırmacı

Projenin Süresi: 2014-2017

 

 

 

 

P11. Projenin Adı: Anadolu ve Çevre Coğrafyalarda Makam Müziği Ansiklopedisi

Yürüten/Destekleyen Kurum: AKM

Projedeki Görev: Proje yürütücüsü

Projenin Süresi: 2018-2019

 1. İdari Görevler

 

İdari Görevler :

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Akademik Kurul Üyeliği (2007-2010)

MODES (Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı) Doktora Programı Akademik Kurul Üyeliği (2006-2012)

MODES (Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı) Doktora Programı

Yeterlilik Komitesi Üyeliği (2009-2013)

YBÜ Eğitim Komisyonu (2012-)

YBÜ TMDK Türk Müziği Bölüm Başkanlığı (2016-2017)

Hacettepe Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı/Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Teorileri ABD Başkanı

 

 

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu Üyesi (2018-)

ICTM-International Council for Traditional Music

Anadolu Müzik Kültürleri Derneği (Başkan)

Etnomüzikoloji Derneği

 

 

 

 1. Ödüller

Ö1. The Fountain-DEM TRIO (Felmay Music, 2008, Okan Murat Öztürk, Murat Salim Tokaç, Cenk Güray)-Songlines Dergisi Top of the World CD Awards, İngiltere,2008.

Ö2. The Fountain-DEM TRIO (Felmay Music, 2008, Okan Murat Öztürk, Murat Salim Tokaç, Cenk Güray)-Mapamundi Radyosu-Yılın En Beğenilen CD’leri, İspanya, 2008.

Ö3. The Fountain-DEM TRIO (Felmay Music, 2008, Okan Murat Öztürk, Murat Salim Tokaç, Cenk Güray)-Alman Müzik Eleştirmenleri Birliği Ödülü Adayı, Almanya, 2008.

Ö4. KADEM Musiki ve Edebiyat Dergisi Türk Müziği Hizmet Ödülü, İstanbul, 2015.

 

 

 1. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2017-2018 Güz Anadolu İnanç Sistemlerinde Müzik 3 0
Geleneksel Türk Müziklerinde Makam Analizi 3 0
İlkbahar Ortaçağ İslam Dünyasında Müzik 3 0
Geleneksel Türk Müziklerinde Form Analizi 3 0
2018-2019 Güz Anadolu’da Alevilik-Bektaşilik 3 0
Anadolu İnanç Sistemlerinde Müzik 3 0
Güz Geleneksel Türk Müziği Teorisi 1

Geleneksel Türk Müziği Teorisi 3

Karşılaştırmalı Ses Sistemleri

Özel Konular (3 farklı ders)3

3

3

100

0

0

0

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Cenk Güray

1973 yılında Ankara’da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu. Aynı bölümde 1998’de yüksek lisans, 2003’de de doktora çalışmalarını Prof.Dr. Neş’e Çelebi’nin danışmanlığında, Prof.Dr. Günhan Paşamehmetoğlu ve Prof.Dr.Volkan Atalay’ın destekleriyle tamamladı. Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Anabilim Dalı’ndaki yüksek lisans çalışmalarını 2006 yılında Y.Doç.Dr.Erdoğan Okyay’ın danışmanlığında “Makam Yapılarını Yansıtan Bir Model Önerisi İçin Yapay Zeka Tekniklerinin Kullanımı” adlı tez çalışması ile sonuçlandırdı. 2006’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalı’nda Doç.Dr. Bayram Akdoğan’ın danışmanlığında doktora çalışmasına başladı. Bu çalışma 2012 yılında, “Anadolu’daki inanç ve müzik ilişkisinin sema-semah kavramları çerçevesinde incelenmesi” başlıklı tez çalışması ile sonuçlandı. Şu anda, Cenk Güray Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyesi ve T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nde Genel Sanat Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Güray, aynı zamanda Anadolu Müziği’nin temel çalgısı bağlamanın temsilcileri arasındadır. Erhan Kürkçü, Mehmet Semiz, Okan Murat Öztürk, Veysel Aydın, Selçuk Sipahioğlu, Hasan Erdoğan,  Süleyman Erguner ve Tahir Aydoğdu ile geleneksel müzik icrası ve kuramı alanlarında çalışmıştır. Ayrıca, Durul Gence ve Murat Arkan ile caz teorisi ve tarihi konularında çalışma fırsatı bulurken, Erkan Oğur’dan da pek çok müzikal ve felsefi değer alma şansı bulmuştur.  İcraya yönelik çalışmalarında Ali Fuat Aydın ile Zeybek müziği ve Ege müzik kültürü üzerinde yoğunlaşırken; Dr. Murat Salim Tokaç ve Erguvan Topluluğu ile Osmanlı Kent Müziği geleneği üzerinde çalışma imkânı bulmuş, bu değerli ustaların tecrübelerinden faydalanmıştır. ABİS-Deneysel Müzik Topluluğu, Akdeniz Orkestrası, Yağmur Öncesi ve ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu Bağlama Orkestrası gibi topluluklar aracılığıyla müzikal fikirlerini ortaya koymuş, bu çalışmalar kapsamında Muammer Ketencoğlu, Sarp Maden gibi değerli icracıların birikimlerinden de faydalanmıştır. Güray araştırmacı olarak pek çok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıya katılmış, bildiriler ve makaleler yayınlamıştır. İcracı olarak, Türkiye’de ve pek çok ülkede konserlerde, TV-Radyo programlarında, kayıtlarda yer almış; yurt içi ve dışında albümler üretmiştir. Cenk Güray evli ve bir kız çocuğu sahibidir.

Araştırma Alanları: Anadolu Müzik Kuramı ve Tarihi, Bağlama Eğitimi ve İcrası, Anadolu Müziğinde Kuram Tarihi ve Uygulamaları, Anadolu’da İnanç ve Müzik İlişkisi, Türk Din Musikisi, Müzikoloji’de Bilişim ve İstatistik Uygulamaları, Mühendislik Ekonomisi ve Uygulamaları, Mühendislik Ekonomisi, Endüstri Mühendisliğinde Yöneylem Araştırması ve İstatistik Uygulamaları, Endüstri Mühendisliğinde Yapay Zeka ve Bilgisayar Grafiği Uygulamaları, Bulanık Mantık.