https://www.blogfoolk.com/2023/08/cenk-gurays-baroque-miniatures-sounds.html?m=1&fbclid=IwAR3kzitM5aMWo8Nn42NIBzyzyNr8XVZsXI-KYkdcTX9_vyd9rin1hKGIm68

 

“”Sounds of Cycle”ın tınısal başarısı şaşırtıyor ve büyülüyor, dinleyiciyi kalıpsal bir retoriğe mahkum etmeden akıyor, her zaman ölçülü ve asla aşırıya kaçmıyor, araştırma ruhunu heyecan verici ilhamlarla birleştirerek “insan ruhunu” üstün kılıyor.”

 

 

Originario di Ankara, Cenk Güray (1973) vanta una composita formazione: ha conseguito un PhD in Ingegneria Mineraria alla Middle East Technical University, un master in Musicologia presso la Başkent University e un altro dottorato, questa volta in musica religiosa turca, presso la Facoltà dell’Università di Ankara e l’Istituto di Scienze Sociali. È docente di Teoria Musicale presso il Dipartimento di teoria della Musica del Conservatorio dell’Università Hacettepe. Da concertista è un compositore e un suonatore di chiara fama di varie fogge di bağlama; è anche il direttore dell’Ensemble for Anatolian Music Cultures e membro del comitato scientifico del Centro culturale Atatürk. Al centro della sua cifra artistica è la volontà di gettare ponti tra stili e orizzonti sonori diversi, cercando terreni comuni. Per il catalogo mediorientale dell’etichetta piemontese Felmay, ha pubblicato “The Fountain” (2008), “Bir.Turkish Musical Traditions” (2011) in coppia con Ali Fuat Aydin e, con il DEM Trio, “Erguvan” (2014), “Ote” (2018) e “Anatolian dances” (2022). Non tradisce le attese “Sounds of Cycle”, nuovo capitolo che si manifesta come un’esplorazione della memoria culturale e musicale condivisa di Oriente e Occidente; registrato tra il 2019 e il 2023 in Turchia, porta come sottotitolo “Circulating Melodies and Narratives Between East and west”. Il polistrumentista si avvale della collaborazione di valenti strumentisti (‘ūd, yayli tambur, tambura, chitarra, violoncello, clarinetto, kemane, ney, percussioni e voci) per lanciarsi in un viaggio, non scevro di una forte connotazione visionaria, che attraversa epoche e luoghi. Così, l’apertura è “Sessiz”, motivo autografo per solo saz, che vuole ricordare le migrazioni “silenziose e dimenticate”. Subito dopo arriva una gavotte di St.Colombe (1640-1700). Il programma prosegue con un “Halay”, trascritto dall’armeno Padre Komitas (1869-1935) e da una “Pavane” di epoca barocca di Gaspar Sanz (1640-1710), dialogo tra cura bağlama e ‘ūd. Oltre a temi tradizionali anatolici a ritmo di zeybek e composizioni dello stesso Cenk: su tutti, segnaliamo “Kizil Kartal Zeybeği”, “Keskin Halayi”, daza raituale tradizionale della regione di Kirşhir/Keskin” e il tradizionale di Milas/Muğla “Yağmur Yağdi Zeybeği”, quest’ultimo uno zeybek dall’incedere lento nel makam Hicaz, l’ensemble riprende Georg Friedrich Händel (“Minuet in G Minor) e “Les Pleurs”, un tema ricco di pathos attribuito ancora a St.Colombe, qui, suonato insieme all’altrettanto melanconico “Nihavend Saz Smaisi” del compositore originario della Crimea Gazi Giray Han (1551-1607), due brani accomunati da commossa intensità. Subito dopo, sempre con ensemble allargato, Cenk Güray esegue il suo “Requiem”, mentre chiude questo ammaliante album con “Yar Yare Karşi”, dove è messa in musica una poesia alevita del genere “miraçlama” di Şah Ismail Hatay (1487-1524), cantato dal grande Ismail Hakki Demircioğlu, che simboleggia il Miʿrāj, l’ascesa ai sette cieli del Profeta. L’impresa sonora di “Sounds of Cycle” sorprende e affascina, scorre senza retorica, sempre misurata e mai sopra le righe, coniugando spirito di ricerca con necessità di emozionare, facendo primeggiare l’”anima

 

********************

[TR]

Aslen Ankaralı olan Cenk Güray (1973) farklı bir geçmişe sahiptir: Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Maden Mühendisliği alanında doktorası, Başkent Üniversitesi’nde Müzikoloji alanında yüksek lisansı ve bu kez 2009 yılında Türk dini müziği alanında doktorası vardır. Ankara Üniversitesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü. Hacettepe Üniversitesi Konservatuarı Müzik Teorisi Bölümü’nde müzik teorisi profesörüdür. Bir konser yorumcusu olarak tanınmış bir besteci ve çeşitli bağlama tarzlarında icracıdır; aynı zamanda anadolu müzik kültürleri topluluğu başkanı ve atatürk kültür merkezi bilim kurulu üyesidir. Sanatsal kodunun temelinde, farklı üsluplar ve ses ufukları arasında köprüler kurma, ortak payda arama arzusu var. Piedmontlu Felmay etiketinin Orta Doğu kataloğu için “Çeşme” (2008), Ali Fuat Aydın’la “Bir.Türk Müziği Gelenekleri” (2011) ve DEM Trio ile “Erguvan” (2014) albümlerini çıkardı. “Ote” (2018) ve “Anadolu Dansları” (2022). Doğu ve Batı’nın ortak kültürel ve müzikal hafızasının keşfi olarak kendini gösteren yeni bir bölüm olan “Sounds of Cycle” beklentilere ihanet etmiyor; 2019-2023 yılları arasında Türkiye’de kaydedilmiş, “Doğu ile Batı Arasında Dönen Melodiler ve Anlatılar” alt başlığını taşıyor. Multi-enstrümantalist, güçlü bir vizyoner çağrışım olmadan bir yolculuğa çıkmak için yetenekli enstrümantalistlerin (‘ud, yaylı tambur, tambura, gitar, çello, klarnet, kemane, ney, perküsyon ve şan) işbirliğinden yararlanır. dönemler ve yerler. Böylece açılış, “sessiz ve unutulmuş” göçleri hatırlamak isteyen solo saz için bir imza motifi olan “Sessiz” olur. Kısa süre sonra St. Colombe’un (1640-1700) bir gavotu gelir. Program, Ermeni Peder Komitas’ın (1869-1935) transkripsiyonunu yaptığı bir “Halay” ve Gaspar Sanz’ın (1640-1710) Barok dönemden kalma, cura bağlama ve ‘ūd diyaloğu olan “Pavane” ile devam ediyor. Zeybek ritmine ve Cenk’in bestelerine geleneksel Anadolu temalarının yanı sıra, her şeyden önce “Kızıl Kartal Zeybeği”, “Keskin Halayi”, Kırşhir/Keskin yöresinin geleneksel ritüel dansı” ve geleneksel Milas/Muğla’ya dikkat çekiyoruz. Hicaz makamında yavaş hareket eden bir zeybek olan “Yağmur Yağdi Zeybeği”, toplulukta Georg Friedrich Händel (“Minuet in Sol Minor) ve hâlâ St. Colombe’a atfedilen dokunaklı bir tema olan “Les Pleurs”, burada Kırımlı besteci Gazi Giray Han’ın (1551-1607) aynı derecede melankolik “Nihavend Saz Smaisi” ile birlikte çaldığı, hareketli bir yoğunlukla birleşen iki parça. Hemen ardından Cenk Güray yine daha büyük bir toplulukla Requiem’ini seslendirirken, bu büyüleyici albümü Şah İsmail Hatay’ın (1487-1524) “miraçlama” türünden bir Alevi şiirinin yer aldığı “Yar Yare Karşı” ile kapatıyor. Peygamber’in yedi göğe yükselişi olan Mirac’ı simgeleyen büyük İsmail Hakkı Demircioğlu tarafından söylenmiştir. “Sounds of Cycle”ın ses başarısı şaşırtıyor ve büyülüyor, retorik olmadan akıyor, her zaman ölçülü ve asla aşırıya kaçmıyor, araştırma ruhunu heyecanlandırma ihtiyacıyla birleştirerek “insan ruhunu” üstün kılıyor.

 

https://cenkguray.bandcamp.com/album/sounds-of-cycle-2

Cenk Güray’s Baroque Miniatures – Sounds of Cycle (Felmay, 2023)

Yazı dolaşımı